S knihou von

Knihovníčky a knihovníci vedia, že knihy sú pre život človeka veľmi dôležité. Často nám pomáhajú spoznávať svet, uchopiť zmysel, relaxovať, priniesť potešenie, či kúsok napätia. Sú našou každodennou súčasťou odmalička. No nie každý má to šťastie...


Až 87 % obyvateľov segregovaných osád žije pod hranicou chudoby. Ako spoločnosť robíme zatiaľ málo pre to, aby mali deti z osád šancu začať žiť lepšie. Pritom rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život.


Aj my môžeme k pozitívnej zmene prispieť.


Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Krajská pobočka Košického kraja sa rozhodla zrealizovať zbierku kníh pod názvom s knihou von. Zbierka je určená deťom, ktoré sú zapojené do projektu Omama v Košickom samosprávnom kraji. Kampaň sme zahájili 14. februára 2022, pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného dňa darovania knihy, ktorého základnou ideou je priniesť knihy deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.


V našom kraji sa 8 Omám venuje takmer 150 deťom, pre ktoré je kniha čímsi novým, neznámym. Práve ony ich prostredníctvom čítania obrázkových knižiek a aktívneho počúvania rozprávok učia slová a porozumieť pojmom.

Staňme sa na chvíľu rozprávkovými bytosťami, ktoré nesklopia zrak a prispejú k šťastným koncom...

Ako sa môžete do zbierky zapojiť?

Zbierku organizuje Spolok slovenkých knihovníkov a knižníc Krajská pobočka Košického kraja (ďalej len KP) v období od 14. februára do 14. marca 2022. Zapojiť sa však môžu aj nečlenky a nečlenovia. Jednoducho všetci, ktorí sú ochotní pomôcť.

Nájdite vhodnú knihu. Na webe, kníhkupectve... V našej zbierke sa zameriavame na knihy pre deti vo veku 0 – 3 rokov. Preferujeme knihy s prediktabilným textom, ktoré sú vhodné pri začiatkoch čítania. Ak si neviete vybrať, radi Vám poradíme.

Zakúpte novú knihu. Knihy, ktoré chceme darovať majú poslúžiť Omamám dlhší čas v komunite (na prácu s viacerými deťmi). Ak máte doma vhodné knihy, ktoré naozaj nenesú žiadne známky opotrebovania alebo znečistenia, môžete darovať aj tie.

Ak sa chcete zapojiť, ale nemáte čas knihu vybrať a zakúpiť alebo je pre Vás jednoduchšie prispieť finančne, kontaktujte nás. My to za Vás, po vzájomnej dohode, zrealizujeme. Ide nám o spoločný cieľ a nebolo by dobré, ak by Vás čokoľvek od neho odradilo.

Ak ste knihu zakúpili, odovzdajte ju predsedovi alebo členkám výboru KP. Ak to nie je možné, kontaktujte nás a dohodneme sa na spôsobe prevzatia knižného daru.

Po ukončení zbierky odovzdáme knihy tým, ktorým sú určené. Veríme, že v tomto neľahkom období sa dokážeme podeliť o kúsok šťastia, ktoré knihy prinášajú... aj tým, že sú cestou von... do sveta.

Foto: cestavon.sk

Foto: Martin Šveda

Zopár tipov k zakúpeniu kníh...

Carle,E.: Nenásytná húsenička

Kapálková, S.: Stratený šál

Marék, V.: Ankapanka...

Galewska-Kustra, M.: Kubko

Komu môžete knihy odovzdať?

Kontaktujte nás ak nám chcete knihy darovať, prípadne máte akékoľvek otázky. Určite sa Vám ozveme.

Mgr. Ján Šimko, PhD.

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

KP Košického kraja

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2, 043 59 Košice


spolok.knihovnikov.kosice@gmail.com


Mgr. Iveta Kyselová

Gemerská knižnica P. Dobšinského, Rožňava

Ing. Viera Nagyová

Štátna vedecká knižnica, Košice


Mgr. Erika Palágyiová

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

PhDr. Kamila Prextová, MBA

Knižnica pre mládež mesta Košice

Na tejto podstránke sú uverejnené informácie a obrazový materiál zo stránky www.cestavon.sk