Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Michalská 1

816 14 Bratislava

www.infolib.sk

Koordinátori aktivity Medzinárodného dňa darovania knihy za SSKK:

Čechvalová Lenka, Mgr. – Staromestská knižnica Bratislava

Krajská pobočka Bratislavského kraja

lenka.cechvalova@starlib.sk

Jelínková Jana, Mgr., PhD. – Národná banka Slovenska, Bratislava

Krajská pobočka Bratislavského kraja

sskkba.predseda@gmail.com

Šimko Ján, Mgr., PhD. – Knižnica pre mládež mesta Košice

Krajská pobočka Košického kraja

spolok.knihovnikov.kosice@gmail.com - grafika a administrácia stránky