Ak sa Vaša knižnica zapája do aktivít Medzinárodného dňa darovania knihy, dajte nám o tom vedieť. Môžete nás kontaktovať  buď cez formulár uvedený na tejto stránke, prípadne zašlite email koordinátorom projektu

Zároveň Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka so základnými informáciami o aktivitách, príprave a realizácii Medzinárodného dňa darovania kníh vo Vašej knižnici. Vopred Vám za poskytnuté informácie ďakujeme ;) 

Mapa zapojených knižníc na Slovensku

Odkazy na stránky zapojených knižníc 

Tekovská knižnica v Leviciach 

Tekovskej knižnici v Leviciach darovali detské knihy, v rámci Kampane Medzinárodného dňa darovania knihy 2023, žiaci s pani učiteľkou z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice. 

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota