Ak sa Vaša knižnica zapája do aktivít Medzinárodného dňa darovania knihy, dajte nám o tom vedieť. Môžete nás kontaktovať  buď cez formulár uvedený na tejto stránke, prípadne zašlite email koordinátorom projektu

Zároveň Vás chceme poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka so základnými informáciami o aktivitách, príprave a realizácii Medzinárodného dňa darovania kníh vo Vašej knižnici. Vopred Vám za poskytnuté informácie ďakujeme ;) 

Mapa zapojených knižníc na Slovensku

Odkazy na stránky zapojených knižníc