Kto sa môže zapojiť?


Na Slovensku sa k iniciatíve Medzinárodného dňa darovania knihy môže zapojiť ktokoľvek... jednotlivci, skupiny, knižnice. Aktivita nie je viazaná na žiadne pevne a nemenné pravidlá a ani nijakým spôsobom centralizovaná.


Kedy sa zapojiť?


Medzinárodný deň darovania knihy sa oslavuje každoročne 14. februára. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu však mnohé knižnice budú realizovať akciu neskôr, ak to dovolia okolnosti. Zvyčajne akcia trvá isté časové obdobie, napr. v týždni pred alebo po 14. februári.


Ako sa zapojiť?


Knižnice sa na Slovensku do Medzinárodného dňa darovania knihy zapájajú rôznymi spôsobmi:

  • propagáciou tohto dňa na svojich stránkach a sociálnych sieťach

  • výzvou na vzájomné obdarovanie blízkych (táto aktivita je marketingovo využívaná najmä kníhkupcami)

  • výzvou na darovanie kníh pre knižnicu zo strany čitateľov

  • zberom kníh od čitateľov a následne obdarovaním niektorých subjektov (najmä centrá pre deti a rodiny, sociálne zariadenia, nemocnice, domovy sociálnych služieb, distribúcia kníh v marginalizovaných komunitách...)

  • nechať knihy na miestach, kde si ich môžu čitatelia nájsť, prečítať, prípadne zobrať (knihobúdky, stanice, čakárne detských ambulancií...)

Ako sme už spomínali, zámerom zakladateliek tejto iniciatívy je dostať knihy k tým, ktorí majú obmedzené zdroje na ich zakúpenie, či z dôvodu nezáujmu blízkeho okolia.


Aké knihy darovať?


Darované knihy by nemali byť zastarané, poškodené a neaktuálne.