Kto sa môže zapojiť? 


Na Slovensku sa k iniciatíve Medzinárodného dňa darovania knihy môže zapojiť ktokoľvek... jednotlivci, skupiny, knižnice.  Aktivita nie je viazaná na žiadne pevne a nemenné pravidlá a ani nijakým spôsobom centralizovaná. 


Kedy sa zapojiť? 


Medzinárodný deň darovania knihy sa oslavuje každoročne 14. februára.  Mnohé knižnice realizujú akciu aj inom období roka. Zvyčajne akcia trvá isté časové obdobie, napr. v týždni pred alebo po 14. februári.  


Ako sa zapojiť? 


Knižnice sa na Slovensku do Medzinárodného dňa darovania knihy zapájajú rôznymi spôsobmi


Ako sme už spomínali, zámerom zakladateliek tejto iniciatívy je dostať knihy k tým, ktorí majú obmedzené zdroje na ich zakúpenie, či z dôvodu nezáujmu blízkeho okolia.


Aké knihy darovať? 


Darované knihy by nemali byť zastarané, poškodené a neaktuálne.